Tuyển dụng vị trí: Nhân viên Lập trình + vận hành máy phay CNC

09/8/2018 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QCM VIỆT NAM 0 Bình luận

- Mô tả công việc:

+ Tiếp nhận bản vẽ, kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất của phòng kỹ thuật.

+ Phản hồi các vấn đề về bản vẽ, kế hoạch tiến độ trong vòng 30 phút sau khi nhận.

+ Kiểm tra phôi, phản hồi chất lượng phôi trước khi sản xuất.

- Vận hành máy CNC

 

zalo