Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên lập trình Phay CNC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QCM VIỆT NAM 0 Nhận xét
Tuyển dụng vị trí: Nhân viên lập trình Phay CNC

Tháng 08

2018

Đọc thêm

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên Lập trình + vận hành máy phay CNC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QCM VIỆT NAM 0 Nhận xét
Tuyển dụng vị trí: Nhân viên Lập trình + vận hành máy phay CNC

Tháng 08

2018

- Mô tả công việc: + Tiếp nhận bản vẽ, kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất...
Đọc thêm
zalo