2022 Tuyển dụng nhận sự Tháng 11

09/8/2018 QCM VIETNAM 0 Bình luận

Do nhu cầu đơn hàng tăng

công ty có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như sau

1. Lập trình phay CNC

Số lượng: 5 người

2. Đứng máy CNC

Số lượng 10 người

3. Đứng máy Tiện CNC

Số lượng: 5 người

4. Nhân viên quản lý chất lượng

Số lượng: 2 người

zalo